11.1.09

Rajavartiolaitoksen tiedote 11.1.2009

Tuomio törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä

Helsingin hovioikeus tuomitsi intialaisen mieshenkilön törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Helsingin hovioikeus on tuominnut intialaismiehen törkeästä laittoman maahantulonjärjestämisestä 1 vuoden ja 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 7800 euroa. Hovioikeus ei antamassaan tuomiossa ole muuttanut Vantaan käräjäoikeuden asiassa syyskuussa 2007 antamaa tuomiota ja menettämisseuraamusta.

Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen on tapahtunut heinäkuussa 2007. Laittomassa maahantulossa on käytetty väärin perustein saatuja viisumeita Suomeen ja Schengen -alueelle suuntautuneen matkan mahdollistamiseksi. Kyseisessä tapauksessa laittomasti Suomeen tulleille henkilöille oli anottu intialaisyrityksen nimissä viisumit Suomen edustustosta liikematkaa varten suomalaisyritykseltä saadun kutsun perusteella. Suomen edustuston myöntämät viisumit oli myönnetty lyhytaikaista Suomeen suuntautuvaa liikematkaa varten.

Henkilöt ovat Suomeen saavuttuaan olleet yhteydessä kutsun lähettäneeseen yritykseen. Suomeen laittomasti tuoduilla henkilöillä ja järjestäjänä toimineella intialaismiehellä oli kuitenkin hallussaan lentoliput Italiaan, jonne henkilöt pyrkivät jatkamaan matkaansa muutaman päivän Suomessa oleskelun jälkeen. Suomeen laittomasti tuodut henkilöt esiintyivät intialaisen yrityksen johtohenkilöinä ja korkean tason asiantuntijoina, mutta matkan todellisen tarkoituksen paljastuttua ja henkilöiden jäätyä kiinni, järjestetyt henkilöt hakivat kuitenkin turvapaikkaa Suomesta.

Nyt kyseessä ollut laittoman maahantulon järjestäminen on tehty osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Kyseinen rikollisryhmäryhmä on järjestänyt useita muitakin henkilöitä laittomasti Schengen alueelle korvausta vastaan. Laittomasti Suomeen nyt tuodut henkilöt ovat maksaneet rikollisryhmälle matkastaan huomattavia summia. Rikollisryhmä on käyttänyt aiemmin laittoman maahantulon järjestämisessä tekotapana pääasiassa samaa tekotapaa kuin nyt tuomitussa tapauksessa (väärin perustein saadut viisumit liikematkaa varten). Kyseisen rikollisryhmän jäsen on tuomittu aiemmin Suomessa laittoman maahantulon järjestämisestä vankeusrangaistukseen.

Lähde

Ei kommentteja: