25.2.08

Turun Sanomat 25.2.2008

Ruotsissa kotouttaminen onnistuu EU-maista parhaiten
Suomen maahanmuuttopolitiikka menestyi vertailussa kohtalaisesti


Suomen maahanmuuttopolitiikka sai kohtalaisen hyvät arvosanat EU-maiden välisessä vertailussa. Kärkeen sijoittuneen Ruotsin maahanmuuttopolitiikka sai kuitenkin selvästi paremmat pisteet.

Arviointi antaa erityistä kiitosta Suomelle syrjinnän vastaisesta lainsäädännöstä, maahanmuuttajien vaalioikeuksista ja poliittisista vapauksista. Myös työsuhdeturva ja työmarkkina-asemaan liittyvät oikeudet toteutuvat hyvin.

Maahanmuuttajien oikeutta perheen yhdistämiseen ja syrjimättömyyteen edistetään Suomessa melko kiitettävästi.

Sen sijaan kansalaisuuden hankkiminen on Suomessa maahanmuuttajille vaikeaa. Kelpoisuusehdot ovat tiukat ja kansalaisuus edellyttää yhtäjaksoista kuuden vuoden maassa asumista. Prosessi voi venyä ja tulla kalliiksi.

Maahanmuuttopolitiikan toteuttamista mitattiin Mipex-indeksillä 28 maassa. EU-maiden lisäksi mukana olivat Kanada, Sveitsi ja Norja. Tutkimuksen rahoitti Euroopan komissio.

Maahanmuuttajilla tarkoitetaan vertailussa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka oleskelevat maassa laillisesti. Sanalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta pakolaisia ja turvapaikanhakijoita tai muiden EU-maiden kansalaisia.

Suomen väestöstä 1,4 prosenttia on EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia. Heistä suurin osa on venäläisiä, somalialaisia, serbialaisia ja montenegrolaisia. Turussa EU:n ulkopuolelta tulleita maahanmuuttajia on kolme prosenttia väestöstä.

Työnsaanti vaikeaa

Maahanmuuttajien pääsyä Suomen työmarkkinoille on helpotettu eri tavoin. Silti maahanmuuttajien on hankala saada töitä.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajilla ei ole samoja mahdollisuuksia hakea ja saada työtä kuin EU-kansalaisilla. Oman yrityksen perustaminenkin on vaikeaa.

Suomessa EU:n ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien työttömyysaste on noin 29. Se on yli kolme kertaa korkeampi kuin kantaväestön.

Ruotsissa maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä edistetään esimerkillisesti. Maa sai korkeimmat pisteet myös kaikilla muilla arvioinnin osa-alueilla.

Tanskalle risuja

Epäsuotuisinta kotouttamispolitiikkaa toteutetaan Latviassa, Kyproksessa, Kreikassa, Slovakiassa ja Itävallassa.

Kymmenen huonoiten menestyneen maan joukossa olivat myös Baltian tasavallat, itäisen Välimeren ja Keski-Euroopan maat sekä Tanska.

Maahanmuuttajien oikeudet osallistua politiikkaan olivat heikoimmat Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Niiden poliittiset tavoitteet ja lainsäädäntö eivät yleensä edistä kotouttamista.

Myös kansalaisuuden saaminen ja työmarkkinoille pääsy on maahanmuuttajille selvästi hankalampaa Keski- ja Itä-Euroopassa kuin Länsi-Euroopan maissa.

Lähde

Ei kommentteja: