18.3.08

Turun Sanomat 18.3.2008

Maahanmuuttajien kotoutumista tutkitaan Turun kouluissa

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista halutaan edistää Turussa. Turun kaupunki ja Turun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta aloittavat hankkeen, jossa tutkitaan, miten maahanmuuttajat kokevat suomalaisen perusopetuksen.

Samalla haetaan hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan vähentää kiusaamista, parantaa oppimista ja lisätä oppilaiden välisiä kaverisuhteita. Tutkimuksessa kysytään mielipiteitä maahanmuuttajaoppilailta, heidän vanhemmiltaan sekä koulujen opettajilta.

Kaupunginhallitus myönsi maanantaina hankkeelle 35 000 euron rahoituksen tälle vuodelle. Kaupungin kustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 100 000 euroa, sillä hanke kestää noin kolme vuotta.

Opetusministeriökin osallistuu hankkeeseen, sillä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä painotetaan hallitusohjelmassa.

Koulun roolia pidetään merkittävänä kotoutumisessa ja sen onnistuminen on yksi keskeisimpiä haasteita Suomen kouluissa tulevaisuudessa. Lisäksi lapset ja nuoret ovat yksi tärkeimmistä maahanmuuttajaryhmistä, joihin halutaan vaikuttaa.

Turun hankkeessa esimerkiksi suomen kielen opettamista kehitetään, jotta muualta tulevien olisi mahdollisimman helppo sopeutua paikalliseen elämänmenoon.

Turussa on Suomen kaupungeista kolmanneksi eniten maahanmuuttajia. Varissuon kaupunginosassa maahanmuuttajia on noin 31 prosenttia väestöstä.

Lähde

Ei kommentteja: