15.3.08

Helsingin Sanomat 15.3.2008

Maahanmuuttajien vaikea saada riittävästi kielenopetusta

Monien alojen työvoimatarpeesta huolimatta maahanmuuttajien työllistymistä haittaa edelleen pula riittävästä suomen kielen opetuksesta. Ilman riittävää kielitaitoa maahanmuuttaja ei voi myöskään osallistua tarjolla olevaan ammattikoulutukseen.

Esimerkiksi Turussa työvoimatoimistossa maahanmuuttajien työnvälitystä hoitavien aika menee asiakkaiden ohjaamiseen oikeille kielikursseille, vaikka heidän pitäisi keskittyä työnvälitykseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastaja Kai Koivumäki sanoo, että kielikoulutuksesta on paikoin pulaa, vaikka määrärahoja siihen on vuosittain lisätty. Osittain tilanne johtuu myös siitä, että maahanmuuttajien määrä on kasvanut. Koivumäen mukaan ongelmia on erityisesti kasvukeskuksissa, joissa maahanmuuttajia on paljon.

Työikäisten maahanmuuttajien suomenkielen opetus on pääasiassa työhallinnon vastuulla. Se hoitaa pääosin 17–65-vuotiaiden maahanmuuttajien kielenopetuksen.

Aikuisten maahanmuuttajien työvoimapoliittiseen kielikoulutukseen on tänä vuonna varattu runsaat 20 miljoonaa euroa. Myös uudella EU-ohjelmakaudella maahanmuuttajien koulutus on yksi tärkeimmistä rahoituskohteista.

Yksi syy maahanmuuttajien korkeaan työttömyysprosenttiin on juuri kielitaidon puute ja jääminen hajanaisen kielikoulutuksen ulkopuolelle, sanoo Turun kaupungin ja työvoimatoimiston kansainvälisten palvelujen yhteisen Suomi-hankkeen projektipäällikkö Katariina Vainio.

"Maahanmuuttajille pitäisi saada ensin riittävä kielitaito ja vasta sitten ohjata heidät meille työnhakuun. Silloin meille jäisi aikaa todella etsiä heille töitä. Nyt osa työnhakijoista on jopa luku- ja kirjoitustaidottomia", Vainio sanoo.

Lähde

Ei kommentteja: