27.12.07

Helsingin Sanomat 27.12.2007

Joka kymmenes helsinkiläinen lapsi on vieraskielinen

Jo joka kymmenes helsinkiläinen lapsi puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Tieto käy ilmi Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreesta raportista.

Helsingin koko väestöstä vuoden 2007 alussa vieraskielisiä oli 8,2 prosenttia. Lasten joukossa vieraskielisten osuus on suurempi kuin aikuisten.

Suurin vieraskielisten lasten osuus on alle kuusivuotiaiden joukossa. Heistä 11,5 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Vieraskielisten lasten yleisimmät kielet ovat somali, venäjä ja viro. Vieraskielisten aikuisten kolmen yleisimmän kielen joukossa somalin kielen korvaa englanti.

Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus Helsingin väestöstä on kymmenen viime vuoden aikana kaksinkertaistunut. Helsinkiläisistä noin 23 000 ilmoitti 1997 äidinkielekseen muun kuin suomen tai ruotsin. Tänä vuonna vastaava luku on noin 46 500.

Vieraskielisiin perheisiin myös syntyy enemmän lapsia kuin suomen- tai ruotsinkielisiin.

Vuonna 2006 tuhatta 15–49-vuotiasta vieraskielistä naista kohden syntyi 63 lasta, kun samaan aikaan suomenkielisiä kohden syntyi 39 lasta.

Vuoden 2006 aikana syntyi 6 156 uutta helsinkiläistä.

Lähde

Ei kommentteja: