12.6.08

Oikeusministeriön tiedote 12.6.2008

Yhdenvertaisuuslakia aiotaan täsmentää

Oikeusministeriön tiedote 12.6.2008

Yhdenvertaisuuslain soveltamisalaa aiotaan laajentaa siten, että etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kielto koskisi osittain myös yksityishenkilöiden välisiä suhteita. Yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvat oikeustoimet jäisivät kuitenkin edelleen lain ulkopuolelle.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä ja esitys annetaan eduskunnalle presidentin esittelyssä tänään 12. kesäkuuta. Muutoksen taustalla on EU:n komission lausunto, jonka mukaan Suomen yhdenvertaisuuslaki ei riittävästi vastaa EU:n ns. syrjintädirektiivin sisältöä ja tavoitteita.

Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan lain soveltamisalaan kuuluu vain ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen liittyvä erilaisten hyödykkeiden tarjonta yleisölle. Sen sijaan yksityishenkilöiden tarjoamat hyödykkeet ja niihin liittyvät yksityishenkilöiden väliset suhteet on rajattu lain ulkopuolelle riippumatta siitä, minkä tyyppistä omaisuutta tai palvelua tarjonta koskee.

Esityksen mukaan uusi rajaus koskisi yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvia oikeustoimia, jotka liittyvät läheisesti ihmisen henkilökohtaiseen elämänpiiriin, tyypillisesti omassa käytössä olevaan tai olleeseen omaisuuteen. Ominaista yksityiseen elämänpiiriin kuulumiselle olisi, että yleisölle tapahtuvaa tarjontaa olisi satunnaisesti tai harvoin. Jos tarjonta on jatkuvaa tai toistuvaa, voidaan sitä pitää tulon tai muun taloudellisen hyödyn hankkimisena, ei enää yksityiseen piiriin kuuluvana.

Näin henkilö voisi esimerkiksi valita asuntonsa alivuokralaisen syyllistymättä syrjintään. Samoin hän voisi vuokrata tai myydä omassa käytössä olevan asuntonsa tai loma-asuntonsa kenelle tahansa. Sen sijaan esimerkiksi tarjotessaan sijoitusasuntoaan vuokralle voisi myös yksityinen henkilö syyllistyä syrjintään, jos vuokralaisen valinta tapahtuu henkilön etnisen alkuperän perusteella.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma
puh. (09) 1606 7672
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Lähde

Ei kommentteja: