23.10.08

Kainuun Sanomat 23.10.2008

Maahanmuuttajalapset vaarassa syrjäytyä Itä-Suomen kouluissa

Itä-Suomen koulujen niukat resurssit heikentävät maahanmuuttajalasten kotoutumista. Lääninhallituksen tuoreen selvityksen mukaan peruskoulujen antama suomen kielen opetus ei takaa kaikille riittävää kielitaitoa toisen asteen opinnoissa selviämiseen. Noin joka viides maahanmuuttajanuorista lopettaakin opiskelun peruskoulun jälkeen.

Torstaina julkistettu Monikulttuurinen Itä-Suomi -selvitys perustuu elokuussa tehtyyn koulukyselyyn.

Selvityksen mukaan opetuksen ongelmat johtuvat pääosin resurssien puutteesta. Opetushenkilökuntaa, jolla olisi valmiuksia maahanmuuttajalasten opetukseen, ei voida palkata riittävästi. Vähäiset resurssit estävät myös opettajia hankkimasta täydennyskoulutusta.

Selvityksessä vaaditaan nopeasti lisää panostuksia maahanmuuttajalasten kielikoulutukseen. Sen lisäksi tarvitaan lisää myös kaikille oppilaille annettavaa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatusta.

– Itä-Suomi on kehittymässä yhä kansainvälisemmäksi, sillä pitkä raja Venäjän kanssa mahdollistaa sekä yksityisen että virallisen tason vuorovaikutuksen, raportissa todetaan.

Itä-Suomen opettajat ja rehtorit suhtautuvat pääosin myönteisesti kansainvälistymiseen.

Lähde

Ei kommentteja: