17.10.08

Turun Sanomat 17.10.2008

Poliisin päivittäispalvelut ruuhkautuneet
Turkuun tullut kolminkertainen määrä turvapaikanhakijoita


Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut tänä vuonna Turussa muuta maata hurjemmin. Mikäli tahti säilyy samana vuoden loppuun, poliisin kirjaamat turvapaikkahakemukset kolminkertaistuvat viime vuoteen verrattuna.

Turun poliisille on tänä vuonna tämän viikon keskiviikkoon mennessä ilmoittautunut 517 turvapaikanhakijaa, kun viime vuonna turvapaikanhakijoiksi kirjattiin Turussa 167 henkilöä. Tahti ei näytä hidastuvan loppuvuoden aikana, ulkomaalaistutkinta-asioista vastaava tutkinnanjohtaja Ari-Pekka Lehtinen Turun poliisilaitokselta kertoo.

- Tällä hetkellä turvapaikan hakijoiden lisäys kohdistuu Helsinkiin ja Turkuun. Pääväylä Suomeen yleensä näyttää olevan Tukholman kautta, Lehtinen sanoo.


Poliisin resurssit venyneet äärirajoille

Koko maassa turvapaikkahakemuksia on tänä vuonna jätetty lähes 2 300 kappaletta, kaksinkertainen määrä viime vuoteen nähden. Turvapaikkabuumin vuoksi jo suljettuja vastaanottokeskuksia on avattu uudelleen. Esimerkiksi Punkalaitumen vastaanottokeskus alkaa majoittaa maahan saapuneita alaikäisiä ( TS 16.10. ).

Turvapaikkahakemusten vastaanottoon ei ole ollut irrottaa lisäresursseja, vaan Turun poliisin päivittäistoiminnan henkilöstö hoitaa myös turvapaikanhakijat muiden tehtäviensä ohella.

- Tällä hetkellä taistelemme todella jaksamisen ja valtavan työmäärän kanssa. Tämä näkyy myös poliisin palvelussa. Esimerkiksi rikosilmoituksen jättäjä joutuu pahimmillaan odottamaan tuntikausia poliisilaitoksella, jos ylipäänsä mahtuu sisälle. Meillä ei ole järjestetty turvapaikanhakijoille erillisiä odotustiloja, Lehtinen kertoo.

Jos turvapaikkaa hakevien määrä pysyy tämän vuoden tasolla, nykyisellä henkilöstöllä ei hänen mukaansa pärjätä.

- Tällä tulkki- ja poliisimäärällä ei kyetä toimimaan. Käsittelyajat kasvavat, ja myös tavallisen poliisipalvelun taso heikkenee.


Suomesta tullut kohde turvapaikkaturismille

Valtaosa Turkuun tulevista on poliisin mukaan henkilöitä, jotka ovat asuneet kuukausia tai jopa vuosia Euroopassa.

- Kun puhutaan turvapaikkaturismista, tämä on juuri sitä. Hyvin pieni osa saapuvasta porukasta on sellaisia, joiden voisi olettaa saavan oleskeluluvan, Lehtinen kertoo.

- Suomi on tällä hetkellä ulkomaalaispolitiikassa yksi Euroopan liberaaleimmista maista. Kreikka, Italia, Iso-Britannia ja muut Pohjoismaat ovat selkeästi kiristäneet ulkomaalaispolitiikkaa. Kielteisten päätösten antamista on tehostettu ja turvapaikanhakijoita on alettu palauttaa lentokonelasteittain Irakiin ja Somaliaan. Meilläkin selvästi enin osa turvapaikanhakijoista on Irakista tai Somaliasta.

Norja ilmoitti syyskuussa kiristävänsä omaa turvapaikkapolitiikkaansa. Norjaan on tänä vuonna saapunut 15 000 turvapaikanhakijaa, jotka ovat ruuhkauttaneet pakolaiskeskukset.

- Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Ruotsi on tyhjentynyt turvapaikanhakijoista. Hakijat ovat ennakoineet kielteistä päätöstä ja poistuvat maasta. Meillä ei ole samanlaista palauttamisjärjestelmää. Näyttäisi, että tieto kulkee piireissä, joissa kuljetuksia järjestetään, Lehtinen sanoo.

Liki kaikki turvapaikanhakijat saapuvat poliisin pakeille ilman henkilötodistusta tai matkustusasiakirjaa.

Lähde

Ei kommentteja: