14.10.07

Helsingin Uutiset 14.10.2007

Metsä-Suomi vaihtuu Stadiksi ennätysvauhdilla

ALEKSI MAINIO

Jo lähes 9 prosenttia helsinkiläisistä on maahanmuuttajia

Suomessa asuvat ulkomaiden kansalaiset muuttavat Helsinkiin hurjalla vauhdilla. Tammi–elokuun välillä Helsinkiin on kotiutunut 4 244 maahanmuuttajaa. Heistä jopa yksi kolmasosa on muuttanut pääkaupunkiin muualta Suomesta.

– Helsinki vetää Suomessa asuvia ulkomaalaisia puoleensa, Helsingin maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander sanoo.

Kyse on kansainvälisestä trendistä, joka näkyy myös monissa muissa Euroopan suurissa kaupungeissa.

– Ulkomaalaiset keskittyvät sinne, missä on eniten työ- ja koulutusmahdollisuuksia sekä muita maahanmuuttajia.

– Eurooppalaisittain katsottuna maahanmuuttajien määrä on kuitenkin vielä melko alhainen Helsingissä. Tällä hetkellä lähes 9 prosenttia Helsingin asukkaista puhuu äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

– Esimerkiksi venäläisten, virolaisten, kiinalaisten ja somalien määrä lisääntyy kovalla Helsingissä. Noin 80 prosenttia Suomen somaleista asuu pääkaupunkiseudulla.

– Toisaalta on hyvä muistaa, että myös monet suomalaiset muuttavat pääkaupunkiseudulle.

Erityisesti pakolaiset hakeutuvat Helsinkiin ja muihin suuriin asutuskeskuksiin parempien mahdollisuuksien perässä.

– Tämä on hieman ristiriitaista, koska samaan aikaan pakolaisia hajasijoitetaan eri puolille Suomea.

– Kotiutuminen uuteen maahan viivästyy, kun suhdeverkoston rakentaminen täytyy aloittaa alusta uudella paikkakunnalla. Forsander korostaa, että tilanne on ongelma lähinnä maahanmuuttajan itsensä ja hänen työllistymisensä kannalta.

– Pakolaisten kohdalla puhutaan niin pienistä määristä, että kaupungilla on riittävästi resursseja selviytyä maahanmuuttajien kotouttamisesta.

Lähde

Ei kommentteja: