20.6.06

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja: Ulkomaalaisten rikollisuus 2005

Yhteenveto

- Ulkomaan kansalaisten osuus poliisin tietoon tulleista rikoksista oli 5,5 %
vuonna 2005 (noin 35 400 henkilöä).

- Ulkomaalaisepäillyistä runsaalla puolella (noin 19 300 henkilöä; 3,0 %
epäillyistä) oli kotipaikka Suomessa.

- Tämän lisäksi 2,7 % epäillyistä oli muita kuin syntyperäisiä Suomen kan-salaisia.

- Suomessa asuvat ulkomaalaiset ovat olleet vuosittain 1,3–1,5 kertaa
useammin epäiltyinä rikoksista kuin suomalaiset.

- Väestöosuuteensa suhteutettuna ulkomaalaisten rikollisuus on lisääntynyt
16 % vuodesta 1996.

- Lähes puolet epäillyistä oli Venäjän, Viron ja Ruotsin kansalaisia vuonna
2005. Näistä lähes puolet oli venäläisiä. Näiden maiden kansalaiset eivät
kuitenkaan syyllisty rikoksiin merkittävästi useammin kuin suomalaiset,
kun rikosluvut suhteutetaan kunkin väestöryhmän kokoon.

- Ulkomaalaisten rikoksista lähes puolet oli liikennerikoksia kuten suomalaisillakin.

- Suhteellisesti useammin ulkomaalaiset ovat olleet vuosittain epäiltyinä
raiskauksista, muista seksuaalirikoksista ja ryöstöistä.

- Ulkomaalaisvankien määrä on kaksi-kolminkertaistunut viimeisen kymmenen
vuoden aikana.

- Ulkomaalaisvangeista noin neljännes on virolaisia ja noin viidennes venäläisiä. Yli puolet ulkomaalaisvangeista kärsii huumausainerikoksesta langetettua rangaistusta vankilassa.

- Ulkomaalaiset joutuvat väkivaltarikosten uhriksi useammin kuin suomalaiset.

- Suurista ulkomaalaisryhmistä erityisesti somalialaiset ovat joutuneet
usein rasistisen väkivallan kohteeksi. Venäläisten ja virolaisten kohtaama
väkivalta muistuttaa rakenteeltaan enemmän suomalaisten keskinäistä väkivaltaa.Koko raportti on ladattavissa täältä.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Keep up the good work
» »