17.9.08

Helsingin Uutiset 17.9.2008

Kouluväkivalta karkottaa oppilaita Myllypuron ala-asteelta

Itähelsinkiläisellä ala-asteella on käynyt oppilaskato koulukiusaamisen takia.

Helsingin Uutisiin yhteyttä ottaneen äidin mukaan kolme Myllypuron ala-asteen oppilasta on viimeisen parin viikon sisällä vaihtanut koulua henkisen ja fyysisen väkivallan takia. Lähtijät ovat kaikki samalta luokalta.

–Luokassa on kriisi, koska kolme on jo lähtenyt. Vanhemmat pitäisi pyytää paikalle keskustelemaan tilanteesta, mutta siitä on toistuvasti kieltäydytty. Tämä on pelottavaa. Oppilaisiin on käyty fyysisesti käsiksi viikoittain, sanoo nimettömänä pysyvä äiti, jonka lapsi siirtyi toiseen kouluun.

Äidin mukaan kiusaajina on neljän pojan joukko, joka erityistukea tarvitsevana on sijoitettu itseään nuorempien oppilaiden luokkaan. Äiti epäilee, että erityisoppilaat eivät saa riittävästi tukea täpötäydessä yleisopetuksen ryhmässä, mikä osaltaan lisää oppilaiden oireilua. Kiusaajat ovat pari vuotta luokkatovereitaan vanhempia.

–Maahanmuuttajia on alueella ja se pitää hyväksyä, mutta erityistukea tarvitsevia oppilaita pitäisi olla yhdellä luokalla ja yhdessä koulussa vähemmän. Ei mielestäni ole rasistista puhetta, että ne maahanmuuttajat, joilla on esimerkiksi kieliongelmia, tarvitsevat erityistukea.

Rehtori Anna Hirvonen vahvistaa, että kolme saman luokan oppilasta on siirtynyt pois Myllypuron ala-asteelta tänä syksynä.

–Vanhemmat ovat viestittäneet, että koulukiusaamista on ollut ja se on vanhempien näkökulma. He näkevät asian omalta kannaltaan.

–En kiellä, etteikö Myllypuron ala-asteellakin voisi koulukiusaamista esiintyä, mutta monta kertaa kyse on mutkikkaasta tapahtumasarjasta. Asioita selvitellään koululla aina kaikkien osapuolten kannalta. Tässä kohdin en voi tarkemmin kommentoida asioita salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden takia, Hirvonen lisää.

Hirvosen mielestä Myllypuron ala-asteella oppimisvaikeuksista kärsiviä ja erityistukea tarvitsevia oppilaita ei ole sijoitettu normaalin perusopetuksen luokille liikaa. Hirvosen mukaan erityisoppilaita ei ole heidän koulussaan keskimääräistä enemmän.

–Kun koulutulokkaat tulevat ja luokkia muodostetaan, pyritään siihen, että luokat olisivat mahdollisimman tasapainoisia niiden ennakkotietojen perusteella, joita meillä oppilaista on.

Hirvonen myöntää kuitenkin, että Myllypuron ala-asteella on normaaliluokkiin sijoitettuna oppilaita, joille on tehty erityisluokkapäätös.

–Kaupungissa toimii erityisluokkia, joihin sijoitetaan oppilaita, joilla erityistuen tarve on erityisen suuri. Näitä erityisluokkien luokkapaikkoja ei ole Helsingissä tarpeeksi. On oppilaita jotka tarvitsisivat tuetumpaa oppimisympäristöä, mutta he joutuvat silti joskus odottamaan erityisluokkapaikkaa. Meillä on muutamia jonossa, mutta niin on useissa muissakin kouluissa.

Hirvonen ei tiedä, minkä tyyppistä tilaisuutta vanhemmat ovat toivoneet.

–Vanhempainilta tässä kyseisessä luokassa on tulossa. Joskus on järjestetty tilaisuus, jossa kriisiosapuolet vanhempineen tapaavat, mutta tässä on ollut eri syitä, joiden takia se ei ole ollut mahdollista.

Lähde

Ei kommentteja: