4.9.08

Helsingin Sanomat 4.9.2008

Selvitys: Äiti tai isä yleisin lapsen pahoinpitelijä

Lapsen pahoinpitely on yleensä jatkunut pitkään, ennen kuin se tulee viranomaisten tietoon. Asia ilmenee selvityksestä, joka Helsingin sosiaalivirastossa on tehty asiakastapausten perusteella.

Tietoja esiteltiin torstaina Helsingissä pidetyssä seminaarissa, johon eri alojen asiantuntijat ovat kokoontuneet keskustelemaan lasten pahoinpitelyjen selvittelystä.


Helsingin sosiaalivirastosta on viimeksi kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana tehty poliisille 73 tutkintapyyntöä, joissa on epäilty lasten pahoinpitelyä. Luvussa ei ole mukana seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjä.

Selvästi suurimmassa osassa tapauksista pahoinpitelijäksi epäiltiin lapsen omaa äitiä tai isää. Noin kymmenesosassa tapauksista epäilty oli perheen ulkopuolelta. Noin kolmannes epäillyistä pahoinpitelijöistä oli ulkomaalaistaustaisia.

Lapsia oli esimerkiksi lyöty, potkittu, kuristettu tai tukistettu, mutta usein tapauksiin liittyi myös henkistä väkivaltaa, kuten nimittelyä, hoidon laiminlyömistä ja yksin jättämistä.

Lasten kaltoinkohteluun liittyi yleensä perheen muita ongelmia, kuten runsasta alkoholinkäyttöä, mielenterveysongelmia ja parisuhdeväkivaltaa.


Kaltoinkohtelulla on pitkät seuraukset, ilmenee Yhdysvalloissa tehdystä tutkimuksesta. Se vaikuttaa terveydentilaan vielä 50 vuotta myöhemmin, kertoi seminaarissa puhunut yhdysvaltalainen lastentautiopin professori Carola Jenny. Lapsuudessa koetulla traumalla on vaikutusta aikuisiän psyykkisen ja fyysisen terveyden ohella esimerkiksi alkoholismiin.

Lähde

Ei kommentteja: