20.6.05

Pakolainen 1/2005, sivu 30

Ruotsissa tapahtuneet kunniamurhat hämmentävät
ruotsalaisia.Maahanmuuttajat ja pakolaiset yrittävät
nyt itsekin puuttua arkaan asiaan ja perustavat nais-
ten tasa-arvoa tukevia miesverkostoja.

Viime vuonna myös Ruotsin lääninhallitukset asettivat työ-
ryhmiä tutkimaan ja kartoittamaan maassa tapahtuneita kun-
niamurhia.Sörmlandin lääninhallituksen kartoitus valmistui äs-
kettäin.Tulokset ovat karut.Niiden mukaan kunniamurhat ovat
Ruotsissa yleisempiä mitä on uskottu.Yksi kartoituksen tekijöistä
on kuraattori Ellen Karlsson.Hän toivoo,että asenteet saadaan
nopeasti muuttumaan ja uskoo paitsi tiedottamiseen myös uusiin
miesverkostoihin.Kunniamurhien kartoitus Sörmlandin läänissä
osoittaa yksiselitteisesti,että kunniakysymyksiin perustuvat
uhkaukset ja väkivalta tyttöjä ja nuoria naisia kohtaan on yleistä.

– Uhkailua ja väkivaltaa on enemmän kuin osasimme odottaa.
Monet tytöt ja nuoret naiset,joita haastattelimme elävät hyvin
patriakaalisessa ympäristössä,missä perheen ja suvun merkitys
on suuri,sanoo kuraattori Ellen Karlsson.Mikäli kartoitus olisi
tehty viisi vuotta sitten,olisi luku ollut vielä suurempi,uskoo El-
len Karlsson.

(...)

2 kommenttia:

monikko kirjoitti...

Tässä on yksi esimerkki siitä, että halutaan muuttaa niitä maahanmuuttajien kulttuuriin liittyviä, sukupuolten epätasa-arvoon liittyviä ikävimpiä asioita. Näitä ei kai kukaan hyväksy länsimaissa, eikä saakaan. Fakta on, että kunniamurhia tapahtuu vielä enemmän niissä maissa, joista nämä ihmiset ovat kotoisin eli voisi ajatella, että kuitenkin tänne muuttaneiden keskuudessa kunniamurhat ovat vähäisimpiä, maahanmuutto on siis positiivinen asia, koska se vähentää kunniamurhia..

Monikulttuuri kirjoitti...

Olet siis valmis hyväksymään tietyn määrän kunniamurhia esim. Suomessa? Kuinka suuren?