25.11.08

Helsingin Sanomat 25.11.2008

Ulkomaisen työvoiman houkuttelu jakaa puolueita

Puolueilla on poikkeavia näkemyksiä siitä, pitääkö valtion houkutella Suomeen lisää ulkomaalaisia töihin. Innokkaimmin ulkomaalaisia houkuttelisivat kokoomus ja Rkp. Keskustankin mielestä työperäistä maahanmuuttoa pitää tukea, mutta puolue ei esitä siihen keinoja.

Pisimmälle asiassa menee kokoomus, joka perustaisi esimerkiksi rekrytointitoimistoja ulkomaille ja tarjoaisi kielikoulutusta jo työntekijän lähtömaassa.


Hallitus hyväksyi viime syksynä maahanmuuttopoliittisen ohjelman, jossa korostetaan valtion aktiivista roolia ulkomaalaistyövoiman hankkimisessa. Silti Sdp suhtautuu asiaan nihkeästi: puolueiden mukaan työnantajien on hankittava itse työntekijänsä Suomeen, ei valtion.


Vihreiden mielestä Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa, mutta puolueen mielestä maahanmuuttajien työllistymisen esteiden ja rasismin täytyy vähentyä, ennen kuin uutta väkeä aktiivisesti houkutellaan.


Vasemmistoliitto, vihreät ja kokoomus kasvattaisivat Suomen pakolaiskiintiötä nykyisestä 750:sta. Kaikki puolueet keskustaa ja Sdp:tä lukuun ottamatta joustavoittaisivat työlupakäytäntöjä, joita on moitittu hitaiksi ja monimutkaisiksi.

EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa, joten ongelmat koskevat EU:n ulkopuolelta tulevia. Työlupaa ei saa käytännössä Suomesta, vaan hakemus täytyy laittaa vireille jo lähtömaassa. Hakemusta taas ei voi jättää, jos työpaikkaa ei ole.

Lähde

Ei kommentteja: