10.7.07

Tullin lehdistötiedote 10.7.2007

Läntisen tullipiirin tullirikosten määrä kasvoi vuonna 2006

Kasvu näyttää jatkuvan tänäkin vuonna

Tullirikoksia paljastui vuonna 2006 koko maassa 4 970 kappaletta, joista 726 (15 prosenttia) Läntisen tullipiirin alueella. Tullirikosten määrä kasvoi Läntisessä tullipiirissä 179:llä vuoteen 2005 verrattuna. Koko maassa rikokset vähenivät 226 kappaleella.

Ilmitulleiden rikosten määrä näyttäisi tänäkin vuonna olevan kasvussa Läntisessä tullipiirissä: vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tullipiirin tietoon on tullut 171 tullirikosta, mikä on reilu kaksikymmentä tapausta enemmän kuin vuonna 2006. Koko tullilaitoksessa rikosten määrä näyttäisi sen sijaan olevan lievässä laskussa.

Läntisessä tullipiirissä vuoden 2006 tullirikoksista 91 tapauksessa kirjoitettiin rangaistusvaatimus eli sakko ja kahdessa tapauksessa rikesakko. Rangaistusvaatimusten määrä on rikosilmoitusten kokonaismäärästä suhteellisesti paljon pienempi Läntisessä tullipiirissä verrattuna muihin tullipiireihin.

Läntisen tullipiirin tullirikostorjunnan vaikuttavuus vuonna 2006 oli 3,28 miljoonaa euroa, suunnilleen yhtä paljon kuin edeltävänä vuonna. Läntisen tullipiirin rikostorjunnan vaikuttavuus on ollut tullilaitostasolla vuosittain 10-35 prosenttia käytetystä mittarista riippuen.

Tullipiirin talousrikostorjunnan vaikuttavuus oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Savukkeiden takavarikkojen ja huumausainerikosten määrä kasvussa

Koko maan huumausainerikoksista Läntisessä tullipiirissä paljastui 34 prosenttia (310 kappaletta). Joka viides rikoksista oli törkeä. Vuoteen 2005 verrattuna huumausainerikosten määrä nousi Läntisessä tullipiirissä 24 prosenttia. Yleisin takavarikoitu huume oli khat, jota Tullin haaviin saatiin vajaat 900 kiloa – selvästi enemmän kuin vuonna 2005. Lisäksi takavarikoitiin muita huumausaineita kuten hasista, amfetamiinia, heroiinia, ekstaasia sekä Subutex-tabletteja. Huumausainerikosten määrä näyttäisi olevan lievässä kasvussa, sillä vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä niitä on tullut ilmi 73 kappaletta, kun edeltävänä vuonna vastaavaan aikaan niitä oli tullut ilmi 60 kappaletta.

Doping-rikoksia tehtiin vuonna 2006 koko maassa 115 kappaletta, joista Läntisessä 41. Teoista neljä oli törkeitä. Veropetoksia eli auto-, valmiste- ja arvonlisäverojen maksuun sekä tullimaksuihin liittyviä rikoksia paljastui Läntisen tullipiirin alueella lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna, 82 kappaletta. Maanlaajuisesti veropetoksia tuli Tullin tietoon 735 kappaletta.

Savukkeita otettiin vuonna 2006 Tullin haltuun kaikkiaan 32,6 miljoonaa kappaletta, joista Läntisessä 1,56 miljoonaa kappaletta. Kasvu oli huima, sillä edeltävänä vuonna piirissä takavarikoitiin 230 000 savuketta. Alkoholia takavarikoitiin koko maassa 6 501 litraa, joista Läntisessä piirissä 1 184 litraa, edeltävänä vuonna 634 litraa. Ampuma-aserikoksia paljastui koko Tullissa 78 kpl, joista Läntisessä kymmenen. Näistä neljä oli rikoksia ja kuusi rikkomuksia.
Viime vuoden aikana piirissä toimi kuudesta kahdeksaan huumekoiraa, jotka tekivät yhteensä 2 866 tarkastusta. Tulokseen päästiin 79 tarkastuksessa (2,8 prosentissa), mikä oli edellisvuotta (2,0 prosenttia) hieman parempi.

Lisätietoja: Arto Honka, Läntisen tullipiirin valvontapäällikkö, Turun tulli p. 040-33 24240

Lähde

Ei kommentteja: