23.8.05

Helsingin Sanomat 22.8.2005

Yli puolet turvapaikanhakijoista "perusteettomia"

"On totta, että noin puolet tänäkin vuonna Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista on niin sanottuja Dublin-sopimuksen tapauksia, jotka ovat jo saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen toisessa EU-maassa", sanoo pakolaisneuvonnan tiedottaja Reetta Helander. Kun lukuun lisätään ilmeisen perusteettomat hakemukset, "turhien" hakemusten joukko onkin jo kolme neljäsosaa kaikista turvapaikkahakemuksista.

Pakolaisneuvonnalla on kuitenkin täysin erilainen käsitys turvapaikanhakijoiden Suomeen tulon syistä kuin sisäministeri Kari Rajamäellä. Rajamäki esitti viime viikonloppuna, että turvapaikkakiertolaisia tulisi Suomeen muita maita enemmän hyvien toimeentuloetujen takia.

Helanderin mukaan muissa maissa kielteisen päätöksen saaneiden osuus korostuu Suomessa osin siksi, että meille tulee ylipäätään hyvin vähän turvapaikanhakijoita.Toinen syy on, että Suomeen ei yleensä hakeuduta ensiksi, vaan ehkä vasta viimeiseksi kun muualle ei ole päästy.Suomi on Helanderin mukaan paremminkin turvapaikanhakijan viimeinen toivo kuin Rajamäen mainitsema "anteliaan vastaanoton" maa. Kolmas syy Suomeen tuloon voi olla se, että kun Somaliaan, Irakiin ja Afganistanin ei voida turvallisuussyistä ketään palauttaa, näistä maista kotoisin olevat jäävät kiertämään Eurooppaa.

Kolme neljästä Suomeen pyrkivästä Dublin-kiertolaisesta on saanut kielteisen päätöksen Ruotsissa tai Norjassa. Näissä maissa heidän palauttamistaan ei ole hoidettu loppuun saakka. "He ovat ehkä menneet maan alle ja yrittävät sitten Suomeen", johtaja Mervi Virtanen työministeriön turvapaikka- ja maahanmuuttoyksiköstä sanoo. "Kärjistäen voisi sanoa, että jos muut maat seuraisivat yhtä tehokkaasti kielteisten päätösten täytäntöönpanoa kuin Suomi, ei tällaista kiertolaisten ja maan alla asuvien joukkoa jäisi Eurooppaan vellomaan", Virtanen sanoo.

Helander ja Virtanen painottavat, että osittain ongelmat syntyvät myös siitä, että EU:n alueella ei ole vieläkään yhtenäistä turvapaikkakäytäntöä. Myös Dublinin sopimus on osoittautunut erittäin huonosti toimivaksi, vaikka sillä on hyvä tarkoitus. Toisilla mailla on oikeus palauttaa kielteisen päätöksen saanut siihen maahan, jossa kielteinen päätös on annettu. Ministeri Rajamäki ilmaisi huolensa Suomen "anteliaasta vastaanottojärjestelmästä korkeine päivärahoineen", joka vetäisi Suomeen enemmän Dublin-kiertolaisia ja niin sanottuja elintasopakolaisia kuin muihin maihin. Rajamäki puhui "turvapaikkashoppailusta". Toimeentulotukea maksetaan Suomessa hieman enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tuki on paikkakunnasta riippuen korkeintaan 80 euroa viikossa. Se riittää juuri ja juuri ruokaan, puhelinkortteihin, liikkumiseen ja hygieniatarvikkeisiin. Sisäministeriössä ja ulkomaalaisvirastossa asia nähdään toisin. Ulkomaalaisvirastossa on laskeskeltu, että parikymmenhenkinen romaniperhe Bulgariasta ehtii lyhyessä ajassa "ansaita" Suomessa 3 000–4 000 euroa, mikä on sikäläiseen elintasoon suhteutettuna valtava summa. Toimeentulomenojen rajoittamiseksi sisäministeri ehdotti, että toimeentulotuen sijaan turvapaikanhakijoille pitäisi tarjota vain asunto, ruoka ja terveydenhuolto. Tästä on kokemusta muualta Euroopasta. Kun toimeentulotukien maksaminen on lopetettu ja tilalle on tullut pelkkää ruokaa, perusteetta turvapaikkaa hakeneiden määrät ovat laskeneet. Myös Naantalin vastaanottokeskuksessa kokeiltiin kahden euron päivärahaa ja ilmaista ruokaa viime vuonna. Kokeilusta luovuttiin, kun huomattiin, että keittiöhenkilökunnan palkkaaminen ja ruokailun järjestäminen tulikin kalliimmaksi kuin se, että asukkaat ostavat ja laittavat kukin oman ruokansa.

Lähde

22.8.05

Aftonbladet 22.8.2005

- Tusentals barn offras i ritualmord

Yard: De smugglas till London

LONDON.
Afrikanska barn smugglas till London där de mördas under religiösa riter. Scotland Yard befarar nu att tusentals barn försvinner på det här sättet varje år.

Polisrapporten baseras på ett arbete som pågått under tio månader. Afrikanska pojkar och flickor, mestadels i åldrarna fyra till sju, smugglas till London där de sedan används som mänskliga offer under religiösa riter. 298 befaras mördade Mellan juli och september 2001 försvann 300 pojkar, 299 från Afrika, en från Karibien, och bara två av dem har lokaliseras. De övriga 298 befaras ha mördats. Scotland Yard har ingen exakt siffra, men tror att det kan röra sig om tusentals barn som årligen mördas på det här sättet - bara i London. Det förekommer också uppgifter om att barn utnyttjas som sexslavar för hivsmittade män som tror att de blir friska om de har sex med barn. Arbetet med att kartlägga problemet inleddes efter att en åttaårig flicka, Victoria Climbie, torterats till döds i februari 2000. Hon hade bränts med cigaretter och sedan lämnats i en tunna där hon avled av undernäring. Smugglas för att offras

För att sammanställa rapporten har polis och socialarbetare försökt penetrera etniska grupper i Newham och Hackney i östra London. -Folk vi har pratat med berättar att barn smugglas in till Storbritannien med syftet att de ska offras, berättar en socialarbetare. -Många är desperata att bli av med allt som är förknippat med häxkraft. Scotland Yard bekräftar att utredningen genomförts, men avvaktar med mer ingående kommentarer kring den.

Lähde

Lihavointi MK-toimituskunnan.

17.8.05

Pakolaisterveydenhoitajan kokemuksia

Pakolaisterveydenhoitajan kokemuksia

Terveys ja sairaus ovat kulttuurisidonnaisia

Ollessamme tekemisissä ulkomaalaisten kanssa ja hoitaessamme esimerkiksi pakolaisia, meitä alkavat vaivata "kulttuuriasiat". Näiden ihmisten kanssa työskentely sisältää paljon epävarmuustekijöitä. Emme itse ymmärrä heidän käyttäytymistään tai reagointiaan tai meitä ei ymmärretä tai ymmärretään väärin. Kysymys ei ole edes pelkästään kielestä, sillä mukana voi olla hyvä tulkki tai henkilö osaa jo suomea. Taustalla on tällöin todennäköisesti kulttuurieroavaisuuksia.

(…)

Jokaisella kulttuurilla on myös käsitykset siitä, mitä pidetään sairautena ja mitä normaalina. Erilaisten kulttuuritapojen ymmärtäminen saati sitten niiden hyväksyminen ei ole aina helppoa. Vaikeita asioita ovat esimerkiksi naisen rooli ja asema joissain kulttureissa, myöhästeleminen sovitusta, ylidramaattisuus sairauden oireiden ilmaisussa, tapa suhtautua virkamiehiin, uuvutustekniikka jne. Toisaalta suomalaista ilahduttaa joidenkin kulttuurien tapa suhtautua ihmisiin vieraanvaraisesti ja kohteliaasti: tervehtimisrituaalit, kättelyt ja kuulumisten vaihto.

(…)

Vaikka jokaisella ryhmällä on oma kulttuuritaustansa, on myös eräitä yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät mm. talonpoikaiskulttuuriin. Seuraavassa esittelen joitakin olennaisia kulttuuripiirteitä ja kerron terveyttä ja sairautta koskevista käsityksistä.

(…)

2) Menneisyyden korostaminen
Luovuus ei uuden luomista vanhaa tuhoamalla, vaan sen pohjalta keksien. Vanhus on ihmisenä tärkeämpi. Vietnamilaisessa perheessä vanhempien sana on laki.
Vanhusten arvoa kuvaa patsas-symboli. Se kuvaa kolmea ihmistä, äitiä, jonka rinnoilla on pieni vauva ja äidin jalkojen juuressa istuvaa isoäitiä. Heillä on nälkä, he ovat nääntymäisillään. Äidin rinnoissa on enää pieni pisara maitoa. Kenellä äiti sen pisaran antaa, vauvalleen vai vanhalle äidilleen? Perinteisestä kulttuurista tullut ihminen asettaisi vanhan äitinsä etusijalle. Hän on tärkeämpi, koska hänen kauttaa välittyvät taidot ja kokemukset.

3) Hierarkkia ja roolien opetteleminen
Kulttuuri perustuu roolien opettelemiselle ja hyväksymiselle. Naisen rooli on erilainen kuin länsimaissa. Nainen on olemassa miestensä ja lastensa välityksellä. Arvostetuin asema on olla isä tai äiti. Tytön on tärkeä päästä hyviin naimisiin. Nainen suvunjatkajana ja äitinä on suojeltu.

Vasta ensimmäinen poikalapsi antaa naiselle arvon. Naista kohtaan ollaan myös ankaria, häntä syytetään helposti moraalittomaksi. Esim. silmiin katsominen joissakin aribimaissa on samaa kuin sänkyyn meneminen.

Mies on perheen pää, hänelle ei sanota vastaan. Mies päättää monista naiseen liittyvistäkin asioista kuten ehkäisystä, meneekö vaimo suomen kielen kurssille, pääsekö vaimo äitikerhoon, montako lasta perheeseen tehdään jne. Miehet huolehtivat vaimoistaan kuin lapsista.

Mies on perheessä ulospäin aktiivinen; hän hoitaa virastoissakäynnit, kaupasssakäynnit, on mukana vaimon ja lasten sairaskäynneillä, hoitaa raha-asiat, käy virkistymässä kahviloissa ja baareissa. Nainen tekee kotityöt, laittaa ruoat, hoitaa lapset. Naiset kärsivät usein yksinäisyydestä, heillä puuttuu täällä se sosiaalinen verkosto, äiti, anoppi, siskot ja tädit, joka heillä on ollut kotimaassa laajassa perheyhteisössä.

(…)

Usein vanhemmat ovat valinneet aviopuolison lapselleen. Irakissa on tavallista, että serkukset ovat naimisissa keskenään.

(…)

Nuoret somali- ja arabimiehet suhtautuvat avioliittomielessä epäilevästi suomalaisiin naisiin. Useat lopulta keräävät rahaa ja matkustavat omaan maahansa tai johonkin turvalliseen naapurimaahan avioitumaan ehkä jo heille aikoinaan valitun tytön kanssa.

(…)


Käsityksiä terveydestä ja sairaudesta
Käsitykset sairauksien syistä vaihtelevat. Hoitokeinot ovat kuitenkin aina loogisessa yhteydessä sairauden uskottuun syyhyn. Esim. antibiooteilla hoidetaan bakteeritulehduksia ja Koraania luetaan parannuskeinona pahojen henkien aiheuttamiin tiloihin. Virukset ja bakteerit ovat monille pakolaisille vieraita käsitteitä.
Sairauden syy saattaa olla jumalan tahto; ihminen on elänyt väärin, jättänyt noudattamatta uskontoon kuuluvia rituaaleja. Toinen ihminen on kiroamisellaan aiheuttanut sairauden.

Muslimit suhtautuvat kielteisesti yleensä lääkkeisiin, niiden tehoon ei luoteta, pelätään riippuvaisuutta ja sitä, että lääke sisältää aineita, jotka islamin mukaan ovat kiellettyjä, kuten alkoholi.

(…)

Tapa ilmaista sairauden oireita ja tuntemuksia poikkeaa totutusta. Arabit liioittelevat kipujaan, käyttäytyvät ylidramaattisesti. Halutaan lääkärin vastaanotolle pääsyä heti, mieluiten erikoislääkärin vastaanotolle. Hyvän lääkärin on pystyttävä löytämään joka vaivaan sopiva lääke.

(…)

Islaminuskoiselle Koraani antaa tiettyjä sääntöjä esim. riisuuntumisesta ja lääkärissäkäynistä. Alastomuus on kiellettyä. Naisilla pitää olla naislääkäri ja kaikki mukana olevat oikeaa sukupuolta. Ulkopuolinen ei saa poiketa sisään kesken ehkä arkaluonteisen tutkimuksen. Joskus nainen ei suostu gynegologiseen tutkimukseen pelkästä häveliäisyydestä tai kivun pelon takia.

(…)

Somalinaisista suurin osa on ympärileikattuja, vieläpä laajimmasssa mitassa eli pienet ja isot häpyhuulet ja häpykieli on poistettu. Pienin leikattu tyttö oli 10- vuotias. Leikkaamatonta tyttöä pidetään likaisena ja avioliittoon kelpaamattomana.
(…)

Soili Korhonen-Sohlo
Kirjoittaja on Oulun kaupungin pakolaisterveydenhuoltaja

Lähde

Kursivoinnit ja lihavointi MK-toimituskunnan.

16.8.05

Helsingin Sanomat 16.8.

Kisavalvonnassa sata käännytystä ja yli 20 väärät paperit

Yleisurheilun MM-kisojen sisärajatarkastuksissa jäi yli 20 ihmistä kiinni väärillä papereilla matkustamisesta. Heistä valtaosa haki heti kiinni jäätyään turvapaikkaa Suomesta.

(...)

.

Pistokokeet ja myös tärpit keskittyivät Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä Helsingin sataman ruotsinlaivoille. Turussa, Pohjanlahden rannikolla sekä läntisellä maarajalla jäi kiinni vain yksittäisiä ihmisiä. Pääkaupunkiseudun valvonnasta vastaava Helsingin rajatarkastusosasto perehtyy valvontatuloksiin tarkasti. "Voi olla, että joudumme muuttamaan arvioitamme siitä, kuinka paljon ulkomaalaisia Suomessa oleskelee laittomasti. Ehkä enemmän kuin rajavartiolaitos on olettanut", majuri Janne Piiroinen Helsingin rajatarkastusosastosta ennakoi.

(...)

"Vääristä papereista jäi kolmen viikon aikana kiinni runsaat 20 matkustajaa. Heistä valtaosalla oli väärennetyt paperit. Lopuilla oli sinänsä oikeat paperit, mutta ei omat vaan jonkun toisen.

Melkein kaikki vääristä papereista kiinnijääneet hakivat saman tien turvapaikkaa. Piiroisen mukaan toistaiseksi ei vielä ole tietoa siitä, olisivatko kiinnijääneet hakeneet Suomesta joka tapauksessa turvapaikkaa vai laukaisiko pidätys hakupäätöksen. Piiroinen katsoo kiinnijääntien joka tapauksessa vahvistavan rajavartiolaitoksen näkemystä siitä, että Schengen-rajat olisivat turvapaikanhakijoiden valtaväylä Suomeen. Tästä on jo aiemmin ollut epäsuoraa näyttöä. Valtaosa hakee turvapaikkaa sisämaassa, ei Suomen ulkorajoilla, joilla tarkastetaan kaikkien Schengenin ulkopuolelta saapuvien matkustajien paperit.

(...)


Lähde

8.8.05

Iltalehti 8.8. 2005

Irakilaisen surmasta epäillyt saatiin kiinni

Poliisi sai Tampereen surmatyöstä epäillyt algerialaismiehet maanantaina kiinni.

Poliisi on ottanut kiinni Tampereella viime viikolla tapahtuneen surmatyön tekijöiksi epäillyt kaksi algerialaista miestä. Miehet saatiin kiinni Espoossa sijaitsevasta yksityisasunnosta maanantaina aamupäivällä.
Kiinniotettujen epäillään puukottaneen kuoliaaksi irakilaisen 29-vuotiaan miehen viime torstain vastaisena yönä Tampereen keskustassa.
Kiinniotetut ovat turvapaikanhakijoita, jotka ovat olleet kateissa Oulun vastaanottokeskuksesta kesäkuun puolivälistä saakka. Miehet yhdistettiin henkirikokseen valvontakameran kuvan perusteella.

Lähde

5.8.05

Iltalehti 5.8.2005

Haagan puukottaja myönsi surman

Avovaimonsa keskiviikkona keskellä päivää Haagassa puukottanut mies tunnusti poliisille tekonsa.

Verityö tehtiin kuvan torilla Etelä-Haagassa Helsingissä. Tapauksella on lukuisia silminnäkijöitä.

Helsingin Etelä-Haagassa keskiviikkona tapahtuneen puukotuksen syynä oli todennäköisesti kiista lasten tulevaisuudesta. Avovaimonsa puukotuksesta epäilty mies on kuulusteluissa myöntänyt teon.
Mies kertoi poliisille, että avovaimon suunnitelma viedä pariskunnan lapset vanhempien kotimaahan Turkkiin ei miellyttänyt häntä. Teon taustalla on saattanut olla myös muita riitoja.
Mies puukotti avovaimonsa kuoliaaksi Haagan torilla. Paikalla oli tapahtumahetkellä runsaasti silminnäkijöitä, joita kuulusteltiin keskiviikkona. Poliisi pitää tekoa päällisin puolin selvitettynä.
Puukotti selvin päin
Mies löi 34-vuotiasta avovaimoaan useita kertoja teräaseella vartaloon. Hengenvaarallisesti loukkaantunut uhri kiidätettiin Meilahden sairaalaan, missä hän menehtyi pian vammoihinsa.
Pariskunnan vauva oli tapahtumahetkellä mukana lastenvaunuissa. Heillä on myös noin 2-vuotias poika.
Surmatyön tehnyt avomies ei tiettävästi ollut tekohetkellä alkoholin tai muiden päihdyttävien aineiden alainen.


Lähde